“Sumqayıt Texnologiyalar Parkı” MMC dən 9 yeni vakansiya

0
316

1)Vəzifə Qrafik dizayner

Vəzifə öhdəlikləri:

• Reklam kampaniyaları üçün kreativ ideyaların təklifi, breynstorminqlərdə iştirak;
• Promo-aksiyalar üçün təkliflərin hazırlanması və vizualizasiyası;
• Müxtəlif kreativ materialların dizaynı və tərtibatı;
• Maketin hazırlanmasından hazır məhsulun təhvil verilməsinədək  tam iş dövrü;
• Bannerlərin, bilbordların, vərəqələrin, broşüraların, təqvimlərin dizayn hazırlanması;
• Statik qrafik bannerlərin və dinamik flash-bannerlərin yaradılması;
• Materialların çapa hazırlığı (prepress) Çap üsullarının xüsusiyyətlərinin biliyi, mətbəələrlə iş;
• Fotosessiya və şəkillər üzərində iş.

Təhsil/Təcrübə:

• Ali təhsil (texniki və ya incəsənət)
• Reklam/marketinq şirkətlərində 1 ildən başlayan dizayner sahəsi üzrə iş təcrübəsi
• Kreativ düşüncə və yaradıcı yanaşma
• Mütləq Adobe Photoshop, Adobe Illustrator/CorelDRAW, Adobe InDesign proqramlarının biliyi (Autodesk 3D max biliyi arzu olunur)
• Şəkil çəkmək bacarığı (arzu olunur)
• Maketləşdirmə və kollaj yaratma bacarığı. Prepress biliyi
• Şəxsi keyfiyyətlər: Məsuliyyətlik, operativlik, diqqətlilik
• Portfolio ilə tanış olmaq imkanı mütləq yaradılmalıdır!

Əlavə məlumatlar:

• Maaş: Razılaşma əsasında;
• Şirkət tərəfindən naharla, nəqliyyatla və korporativ nömrə ilə təmin edilmə;
• İş qrafiki: 5 gün, 09:00 – 18:00;
• E-mail: cv@stp.az

 

 

2)Vəzifənin adı: Metaləritmə zavodu, İtələyici operator

Vəzifə öhdəlikləri:

• Yayma xətti profilaktika üçün dayandırıldıqda sobanın yüklənmə meydançalarını, konveyer xəttinin altını təmizləyir.
• Sobanın içinin təmizlənməsi, hörgü və tavan təmiri işləri qızdırıcının göstərişi əsasında yerinə yetirilməlidir.
• İtələyici operatoru idarə etdiyi xəttin texniki xarakteristikasını tam bilməli.
• İtələyici operatoru sobanı yalnız ustanın göstərişi əsasında doldurmalı.
• Sobaya pəstah yüklənərkən konveyer xəttinin üstündə adamların və alətlərin olmasına yol verməməli.
• Konveyer xətti işə düşməzsə növbətçi elektrikə xəbər verməli və onun icazəcindən sonra təkrar xətti işə salmalı.
• İşəsalma mərhələlər üzrə texnoloji ardıcıllıqla həyata keçirilir.
• Təkrar işəsalma ancaq dayanmanın səbəbləri tam aradan qaldırıldıqdan sonra xətti saxlayanın və ya təmir personalının razılığı ilə həyata keçirilməlidir.
• Oksigendən istifadə edərkən müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilməli.
• Metal pəstahlar maqnit şaybalı kranla konveyerin üstünə yüklənərkən təhlükəsiz yerə çəkilməli və kran maşinistinə düzgün və aydın komandalar verməlidir.

Təhsil/Təcrübə:

• Orta texniki təhsil;
• Analoji sahədə 1 il iş təcrübəsi;
• Azərbaycan dilində sərbəst danışıq, yazmaq və oxumaq qabilliyyəti;
• Bilavasitə bu vəzifə təlimatı ilə nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetirilməsində əsas sayılan qanunvericilik və Müəssisənin normativ sənədlərinin tələblərini mükəmməl bilməli və işində rəhbər tutmalıdır.

Əlavə məlumatlar:

• Əmək haqqı razılaşma əsasında;
• Müəssisə tərəfindən naharla və nəqliyyatla təmin edilmə;
• E-mail: cv@stp.az

 

 

3)Vəzifənin adı: Metaləritmə zavodu, İnjektor operator

Vəzifə öhdəlikləri:

• Profilaktiki işlər başa çatdıqdan sonra soyuq kəsmə qayçısı operatoru təmir personalından İP-nun açarını alır və nöqsanların aradan qaldırılmasını yoxlayır.
• Soyuq kəsmə qayçısı  operatoru qayçını işə salmazdan əvvəl səs siqnalı verməli.
• Qaymı işə düşməzsə növbətçi elektrikə xəbər verməli və onun icazəcindən sonra təkrar xətti işə salmalı.
• Xətt işə düşərkən soyuq kəsmə qayçısı armaturun verilən ölçülərdə kəsilməsinə və ciblərdə nizamla toplanmasına nəzarət edir.
• Qəza və ya ştatdankənar hallarda qəza siqnalı verir və xətti saxlayır.
• İlk pəstahı xəttə verməzdən əvvəl soyuq kəsmə qayçısı  operatoru yoxlamalıdır: qayçıların işini, qayçıların ötürücülərinin vəziyyətini, işçi qəfəslərin vallarının fırlanma sürətini.
• Xəttin üzərində kəsilmiş hissələr qalarsa növbəti pəstahı qayçıya verməməli.

Təhsil/Təcrübə:

• Orta texniki təhsil;
• Analoji sahədə 1 il iş təcrübəsi;
• Azərbaycan dilində sərbəst danışıq, yazmaq və oxumaq qabilliyyəti;
• Bilavasitə  bu vəzifə təlimatı ilə nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetirilməsində  əsas   sayılan  qanunvericilik  və    Müəssisənin normativ sənədlərinin tələblərini mükəmməl bilməli və işində rəhbər tutmalıdır.

Əlavə məlumatlar:

• Əmək haqqı razılaşma əsasında;
• Müəssisə tərəfindən naharla və nəqliyyatla təmin edilmə;
• E-mail: cv@stp.az

 

 

4)Vəzifənin adı: Metaləritmə zavodu, Termist

Vəzifə öhdəlikləri:

• Öz iş sahəsinin vəziyyətini yoxlayır və nasazlıqlar barədə ustaya məlumat verir.
• Öz iş sahəsində qoruyucu mexanizmlərin, hasarlamaların, sipərlərin vəziyyətini yoxlayır.
• Yayma xətti profilaktika üçün dayandırıldıqda termokor sahəsində olan nasazlıqların aradan qaldırılmasını həyata keçirir.
• Su xətlərinin, şlanqların vəziyyətini yoxlayır.
• Metal keçən boru xətlərinin içinin təmizliyini yoxlayır.
• Metal keçən yollarda dəmir parçalarının olmamasını yoxlayır.
• Nəzarət-ölçü cihazlarının işini yoxlayır.
• Metal tullantılar kranla yüklənərkən və daşınarkən təhlükəsiz yerə çəkilməli və kran maşinistinə düzgün və aydın komandalar verməlidir.

Təhsil/Təcrübə:

• Orta texniki təhsil;
• Analoji sahədə 1 il iş təcrübəsi;
• Azərbaycan dilində sərbəst danışıq, yazmaq və oxumaq qabilliyyəti;
• Bilavasitə  bu vəzifə təlimatı ilə nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetirilməsində  əsas   sayılan  qanunvericilik  və    Müəssisənin normativ sənədlərinin tələblərini, eləcə də mükəmməl bilməli və işində rəhbər tutmalıdır.

Əlavə məlumatlar:

• Əmək haqqı razılaşma əsasında;
• Müəssisə tərəfindən naharla və nəqliyyatla təmin edilmə;
• E-mail: cv@stp.az

 

 

5)Vəzifənin adı: Metaləritmə zavodu, Finiş operatoru

Vəzifə öhdəlikləri:

• Profilaktiki işlər başa çatdıqdan sonra finiş qrup operatoru təmir personalından İP-nun açarını alır və nöqsanların aradan qaldırılmasını yoxlayır.
• Təmir zamanı iş icraçısının və ustanın iştirakı ilə təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməklə mexanizmləri yoxlamaq məqsədi ilə xətti müvəqqəti işə salır.
• Təmir zamanı finiş qrup operatoru təmirçi personala kömək etməli.
• Finiş qrup operatoru idarə etdiyi xəttin texniki xarakteristikasını tam bilməlidir.
• Finiş qrup operatoru “Dayan” komandasını verənin kimliyindən asılı olmayaraq dərhal yerinə yetirməli və xətti söndürməli.
• Xətt işə düşərkən finiş qrup operatoru qəfəslərin sürətinə nəzarət etməli.
• Qəza və ya ştatdankənar hallarda qəza siqnalı verməli və xətti saxlamalı.
• Xətt nizamlanarkən İP operatoru yayıcı ilə birlikdə ötürücülərə düşən yükü nizamlamalıdır.

Təhsil/Təcrübə:

• Orta texniki təhsil;
• Analoji sahədə 1 il iş təcrübəsi;
• Azərbaycan dilində sərbəst danışıq, yazmaq və oxumaq qabilliyyəti;
• Bilavasitə  bu vəzifə təlimatı ilə nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetirilməsində  əsas   sayılan  qanunvericilik  və    Müəssisənin normativ sənədlərinin tələblərini mükəmməl bilməli və işində rəhbər tutmalıdır.

Əlavə məlumatlar:

• Əmək haqqı razılaşma əsasında;
• Müəssisə tərəfindən naharla və nəqliyyatla təmin edilmə;
• E-mail: cv@stp.az

 

 

6)Vəzifənin adı: Metaləritmə zavodu, Trio operatoru

Vəzifə öhdəlikləri:

• Profilaktiki işlər başa çatdıqdan sonra TRİO operatoru təmir personalından İP-nun açarını alır və nöqsanların aradan qaldırılmasını yoxlayır.
• TRİO operatoru iş zamanı hərəkətlərinin ardıcıllığına, düzgünlüyünə və qəzalara görə məsuliyyət
• daşıyır.
• TRİO operatoru xətti ustanın göstərişi əsasında işə salmalı.
• Xətt işə düşməzsə növbətçi elektrikə xəbər verməli və onun icazəcindən sonra təkrar xətti işə salmalı.
• Xətt işləyərkən TRİO operatoru hərəkətsiz və yellənən stolların işinə nəzarət etməli. Qəza və ya ştatdankənar hallarda qəza siqnalı verir və xətti saxlamalı.
• Pəstah qəfəsdən keçərkən operator valın sürətinə və pəstahın qəfəsə düzgün keçməsinə nəzarət edir.
• Xətt nizamlanarkən İP operatoru yayıcı ilə birlikdə ötürücülərə düşən yükü nizamlayır.

Təhsil/Təcrübə:

• Orta texniki təhsil;
• Analoji sahədə 1 il iş təcrübəsi;
• Azərbaycan dilində sərbəst danışıq, yazmaq və oxumaq qabilliyyəti;
• Bilavasitə  bu vəzifə təlimatı ilə nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetirilməsində  əsas   sayılan  qanunvericilik  və    Müəssisənin normativ sənədlərinin tələblərini mükəmməl bilməli və işində rəhbər tutmalıdır.

Əlavə məlumatlar:

• Əmək haqqı razılaşma əsasında;
• Müəssisə tərəfindən naharla və nəqliyyatla təmin edilmə;
• E-mail: cv@stp.az

 

 

7)Vəzifənin adı: Metaləritmə zavodu, Kran maşinisti

Vəzifə öhdəlikləri:

• İstehsalat proseslərini təmin etmək üçün müxtəlif yüktutma vasitələri ilə təmin olunmuş körpülü kranları idarə edir.
• Sexlərdə işin xarakterinə uyğun olaraq verilən tapşırıqları yerinə yetirir.
• Kranın yükqaldırma vasitələrinin, əyləc sisteminin, təhlükəsizlik cihazlarının və qurğularının vəziyyətini yoxlayır.
• Kranda aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılmasında iştirak edir.
• İşdən əvvəl kranın bütün mexanizmlərini və təhlükəsizlik cihazlarını yoxlayır.
• İşin sonunda iş yerini səliqəyə salır və yeni növbəni sahədə baş verənlərlə tanış edir.
• Avadanlıqlarda nizamlama və təmir işlərində iştirak edir.
• Xüsusi geyim və FMV-dən istifadə qaydalarına əməl edir.
• İş zamanı texniki təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl edir.
• Sahədə yerləşən yanğınsöndürmə vasitələrinin və avadanlıqların saz vəziyyətdə saxlanmasına və başqa məqsədlər üçün istifadə olunmamasına əməl edir.
• Texnoloji rejim normalarına,texnoloji reqlament və istehsalat təlimatlarına ciddi riayət etməli.
• Sex və növbə rəisinin istehsalata aid bütün göstərişlərini yerinə yetirməli.
• Zavodun rəhbərliyinin operativ göstərişlərini yerinə yetirməli.
• Kranda kənar şəxslərin olmasına yol verməməli.
• İş yerini daim təmiz saxlamalı.
• İstehsal olunmuş məhsulun təhlükəsiz daşınmasını və səliqəli yığılmasını yerinə yetirməli.

Təhsil/Təcrübə:

• Orta texniki təhsil;
• Analoji sahədə 1 il iş təcrübəsi;
• Müvafiq sertifikat
• Azərbaycan dilində sərbəst danışıq, yazmaq və oxumaq qabilliyyəti;
• Bilavasitə  bu vəzifə təlimatı ilə nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetirilməsində  əsas   sayılan  qanunvericilik və Müəssisənin normativ sənədlərinin tələblərini, Əmək Məcəlləsini, eləcə də, Müəssisədaxili normativ xarakterli sənədlərin tələblərini mükəmməl bilməli və işində rəhbər tutmalıdır.

Əlavə məlumatlar:

• Maaş: Razılaşma əsasında;
• Müəssisə tərəfindən naharla və nəqliyyatla təmin edilmə;
• E-mail: cv@stp.az

 

 

8)Vəzifənin adı: Metaləritmə zavodu, Qaz kəsicisi

Vəzifə öhdəlikləri:

• Zavodun ərazisindəki metal şixtənin müəyyən olunmuş ölçülərdə doğranmasını və növbədə FPTM-in qayçısı işləməyən zaman metal pəstahların lazımi ölçüdə kəsilməsini təmin edir.
• Dartıcıdan(zatravka) ayrılmış pəstahın ucunun dərhal kəsilməsini təmin edir .
• İşdən əvvəl kəsici aləti, şlanqları, reduktorları və qaz balonlarını yoxlayır.
• Avadanlıqların vaxtından əvvəl sıradan çıxma səbəblərini aydınlaşdırır və onların aradan qaldırılması üçün tədbirləri
həyata keçirir.
• İstehsalat avadanlıqlarının nizamlanmaslnda iştirak edir.
• İşləyən avadanlıqların nəzarətsiz qalmamasını təmin edir.
• Oksigen və propan qazları ilə işləyərkən texniki təhlükəsizlik və
yanğından mühafizə qaydalarına əməl olunmasını təmin edir.
• Nasaz və yozlama müddəti ötmüş balonlardan və reduktorlardan
istifadə olunmamasını təmin edir

Təhsil/Təcrübə:

• Orta-texniki təhsil;
• Analoji sahədə 2 il iş təcrübəsi;
• Azərbaycan dilində sərbəst danışıq, yazmaq və oxumaq qabilliyyəti;
• Bilavasitə  bu vəzifə təlimatı ilə nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetirilməsində  əsas   sayılan  qanunvericilik  və    Müəssisənin normativ sənədlərinin tələblərini, Əmək Məcəlləsini, eləcə də, Müəssisədaxili normativ xarakterli sənədlərin tələblərini mükəmməl bilməli və işində rəhbər tutmalıdır.

Əlavə məlumatlar:

• Maaş: Razılaşma əsasında;
• Müəssisə tərəfindən naharla və nəqliyyatla təmin edilmə;
• E-mail: cv@stp.az

 

 

9)Vəzifənin adı: Metaləritmə zavodu, Soyuducu operator

Vəzifə öhdəlikləri:

• Profilaktiki işlər başa çatdıqdan sonra soyuq kəsmə qayçısı operatoru təmir personalından İP-nun açarını alır və nöqsanların aradan qaldırılmasını yoxlayır.
• Soyuq kəsmə qayçısı  operatoru qayçını işə salmazdan əvvəl səs siqnalı verməli.
• Qaymı işə düşməzsə növbətçi elektrikə xəbər verməli və onun icazəcindən sonra təkrar xətti işə salmalı.
• Xətt işə düşərkən soyuq kəsmə qayçısı armaturun verilən ölçülərdə kəsilməsinə və ciblərdə nizamla toplanmasına nəzarət edir.
• Qəza və ya ştatdankənar hallarda qəza siqnalı verir və xətti saxlayır.
• İlk pəstahı xəttə verməzdən əvvəl soyuq kəsmə qayçısı  operatoru yoxlamalıdır: qayçıların işini,-qayçıların ötürücülərinin vəziyyətini, işçi qəfəslərin vallarının fırlanma sürətini.
• Xəttin üzərində kəsilmiş hissələr qalarsa növbəti pəstahı qayçıya verməməli.

Təhsil/Təcrübə:

• Orta texniki təhsil;
• Analoji sahədə 1 il iş təcrübəsi;
• Azərbaycan dilində sərbəst danışıq, yazmaq və oxumaq qabilliyyəti;
• Bilavasitə  bu vəzifə təlimatı ilə nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetirilməsində  əsas   sayılan  qanunvericilik  və    Müəssisənin normativ sənədlərinin tələblərini mükəmməl bilməli və işində rəhbər tutmalıdır.

Əlavə məlumatlar:

• Əmək haqqı razılaşma əsasında;
• Müəssisə tərəfindən naharla və nəqliyyatla təmin edilmə;
• E-mail: cv@stp.az

BIR CAVAB YAZIN

Rəyinizi paylaşın
Zəhmət olmasa adınızı daxil edin