Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq,
irəli gedəcək, həmişə yaşayacaq,
həmişə inkişaf edəcəkdir. Heydər Əliyev

Heyder Eliyev
Bəhs etdiyimiz "Etibarlılıq Əsaslı Təmir" (Reliability Centered Maintenance) ilk dəfə havacılıq sənayesində 1950-ci illərdə yaranmağa başlayıb. Üzərindən çox keçmədən bu fəlsəfənin tətbiqi çox yüksək İşə Hazır Olma (Availability) və çox aşağı səviyyələrdə təmir xərcinə gətirib çıxartdı.  İnternetdə havacılıq sənayesinin 2014 üçün nəşr etdiyi raport gözümə sataşdı. Təmirlə bağlı bəzi...
Bu gün ki günümüzdə 4 mindən çox mineral məlumdur. Demək olar ki, hər il onlarla yeni mineral növü yaranır və bir neçə növü “yox olur”. Bütün qiymətli daşlar əl ilə emal olunur. Orta göstəriciyə əsasən, Kolumbiyada bir karat zümrüdün əldə olunması üçün 20 ton torpağın təkrar emal olunması lazımdır. Almaz – qiymətli...
Elmin, mühəndisliyin və riyaziyyatının əsasında “heç nə” dayanır. Burada “heç nə” şərksiz ki, sıfırdır. Bu bir az sırtıq, amma qüdrətli rəqəmin yaratdığı ziddiyyəti və gətirdiyi həyəcanı heç bir rəqəm edə bilməyib. Bu rəqəm bir cəhətinə görə bizə gələcəyi proqnozlaşdırmaq imkanı verir. Amma bunun necə baş verdiyini başa düşmək üçün siz...
Xam neftin emalı zamanı istifadə olunan əsas proseslərdən biri krekinqdir. Krekinq üç əsas qrupa bölünür: 1.Termik krekinq prosesi zamanı irimolekullu karbohidrogenlər yüksək temperatur və təzyiq şəraitində parçalanaraq kiçikmolekullu karbohidrogenlərə çevrilir.Termik krekinqdən alınan avtomobil benzini, düz distillədən alınan benzinə nisbətən daha keyfiyyətlidir. Bu da krekinq zamanı onun tərkibində əmələ gələn...
Kompyuter mikrosxemlərinin istehsalında silikondan istifadə edilir. Kibritin hazırlanmasında fosfordan istifadə olunur. Beysbol bitalarının istehsalı üçün skandiumdan istifadə olunur ki, bu da onların zərbəyə davamlılığını artırır. Titan zərgərlik məmulatlarının yaradılmasında istifadə olunur. Poladı daha güclü etmək etmək üçün vanadiumdan istifadə olunur Argon elektrik lampalarında istifadə olunur. Nadir maşınlar əksər...
Fəaliyyətsiz quyuların yenidən bərpa edilməsində və az məhsuldarlığı olan quyuların debitinin artırılmasında bu növ quyuların yenidən qazılması indiki dövr üçün prioritet məsələrdən hesab olunur. Azərbaycan yataqları üçün çox əhəmiyyətlidir. Beləki, bütün istifadədə olan yataqlarda işləməyən və debiti az olan quyulara rast gəlmək mümkündür. Bu cür quyuların əsas quyular arasından...
Müasir dövrdə insan fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada polimerlərdən və ya polimer maddələr əsasında hazırlanmış materiallardan istifadə olunmasın. Hələ qədim zamanlardan insanlar sellüloz, yun, kətan, nişasta və s. təbii polimer maddələrdən istifadə edirdilər. Polimer maddələr təbiətdə olan bütün maddələr kimi ayrı-ayrı molekullardan, molekullar isə atomlardan təşkil olunmuşdur....
Məlum olduğu kimi, Şurabad qalxımı Təngi-Beşbarmaq antiklinoriumunun CŞ-ində quruda inkişaf etmiş mürəkkəb quruluşa malik sonuncu qırışıqdır. Strukturun nisbətən mürəkkəb quruluşa malik olması onun mürəkkəb tektoik zonada, yəni dağ qırışıqlıq sisteminin təxminən ox ətrafı zonasında yerləşməsi ilə əlaqədardır. Bu səbəbdən də Şurabad qalxımının neft-qaz perspektivliyini daha obyektiv qiymətləndirmək üçün onun...
Xəbər Bülleteni

Abunə Ol

Xəbər Bülleteninə abunə olmaqla siz yeni yazılarımızdan anında xəbərdar ola bilərsiniz