Baxış

Azərbaycanda ve xaricde mühəndisliyin bütün sahələrini elm, təcrübə və biznes baxımından təbliğ və inkişaf etdirmək.

Mühəndislik təcrübələrində və peşəsində effektivliyi artırmaq.

Üzvlər arasında texniki biliklərin əldə edilməsinə və mübadiləsinə kömək etmək.

Mühəndislik tədqiqatlarına və ölkənin resurslarının qorunması və səmərəli istifadəsinə dəstək vermək.

Mühəndisliklə əlaqəsi olan müxtəlif Dövlət İdarələri, Sənaye və Kommersiya müəssisələri ilə əməkdaşlıq etmək və onlara mühəndisliyin peşə və təcrübələrinə və texniki təhsilin təbliğinə aidiyyatı olan məsələrlə bağli məsləhət vermək.